Muslina Jamil, and Syarifah Rahmah. “Analisis Dan Overview Model Peningkatan Mutu Marketing 4.0 Di MTs Swasta Syamsudhuha”. Idarah (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan), vol. 5, no. 2, Dec. 2021, pp. 175-88, doi:10.47766/idarah.v5i2.131.