Muslina Jamil, and Syarifah Rahmah. 2021. “Analisis Dan Overview Model Peningkatan Mutu Marketing 4.0 Di MTs Swasta Syamsudhuha”. Idarah (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan) 5 (2):175-88. https://doi.org/10.47766/idarah.v5i2.131.