Muslina Jamil, & Syarifah Rahmah. (2021). Analisis dan Overview Model Peningkatan Mutu Marketing 4.0 di MTs Swasta Syamsudhuha. Idarah (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan), 5(2), 175–188. https://doi.org/10.47766/idarah.v5i2.131