(1)
Muslina Jamil; Syarifah Rahmah. Analisis Dan Overview Model Peningkatan Mutu Marketing 4.0 Di MTs Swasta Syamsudhuha. Idarah 2021, 5, 175-188.