[1]
Muslina Jamil and Syarifah Rahmah 2021. Analisis dan Overview Model Peningkatan Mutu Marketing 4.0 di MTs Swasta Syamsudhuha. Idarah (Jurnal Pendidikan dan Kependidikan). 5, 2 (Dec. 2021), 175–188. DOI:https://doi.org/10.47766/idarah.v5i2.131.